Białaczka to choroba, w której upośledzeniu ulegają białe krwinki odpowiadające za obronę organizmu przed zarazkami, toksynami i pasożytami. Wskutek białaczki w szpiku kostnym powstaje duża ilość leukocytów o nieprawidłowej budowie niezdolnych do obrony ustroju. Jakie są przyczyny i objawy białaczki? Jak się leczy ten nowotwór krwi?

Jakie są przyczyny i objawy białaczki?

Choć pochodzenie białaczek nie jest wyjaśnione, do czynników ryzyka, które sprzyjają zachorowaniu na tę chorobę, zalicza się między innymi nadmierną ekspozycję na promieniowanie jonizujące, związki chemiczne takie jak herbicydy, pestycydy i rozpuszczalniki, palenie tytoniu, choroby genetyczne – hormonalne, immunologiczne lub np. zespół Downa, zespół Blooma, niedokrwistość Fanconiego, a także onkogenne retrowirusy.

Wśród objawów choroby są m.in. częste krwawienia, łatwość powstawania siniaków, bladość, częste uczucie zmęczenia, nawracające infekcje i trudno gojące się drobne skaleczenia. Do częstych symptomów klinicznych i objawów białaczki należą także gorączka, zmiany w jamie ustnej, w gardle, powiększenie węzłów chłonnych i zaburzeni neurologiczne. U osób chorych na białaczkę powiększeniu ulega też śledziona i wątroba.

Niestety, większość tych objawów nie jest charakterystyczna wyłącznie dla białaczki i może być spowodowana także innymi przyczynami. Dlatego też istotne są dokładne badania lekarskie, które pozwolą jednoznacznie potwierdzić bądź wykluczyć białaczkę.

Jak się diagnozuje białaczkę?

Istnieją białaczki o przebiegu ostrym i przewlekłym. Podczas, gdy ostrą białaczkę można zdiagnozować po wystąpieniu niepokojących objawów dzięki specjalistycznym badaniom krwi, obejmujących badanie komórek krwi w szpiku i w krwi obwodowej, u osób chorych na białaczkę przewlekłą objawy mogą nie występować, a diagnoza często odbywa się podczas „rutynowych” badań lekarskich, nieraz „przez przypadek”.

Badanie krwi u osoby chorej na białaczkę często wykazuje niedokrwistość, zbyt małą ilość granulocytów i małopłytkowość. By wykryć nieprawidłowości związane z liczbą i rodzajem leukocytów i dokładnego ustalenia ich rodzaju, wykonuje się również punkcję szpiku. W przypadku wykrycia nieprawidłowych komórek przeprowadza się kolejne badania immunologiczne i cytochemiczne, które pozwalają określić rodzaj białaczki.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat objawów i diagnozowania białaczki? Wejdź na https://www.dkms.pl/.

Jak wygląda leczenie białaczki?

Białaczkę leczy się zazwyczaj za pomocą chemioterapii połączonej nieraz z radioterapią przy podawaniu leków przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwwirusowych, które mają na celu zmniejszenie ryzyka infekcji. Chorym przetacza się też nieraz komórkowe preparaty krwiopochodne w celu uzupełnienia masy płytkowej, a gdy leczenie nie przynosi oczekiwanych efektów przeprowadza się przeszczep szpiku kostnego.

Współczesna medycyna pozwala na całkowite wyleczenie choroby, jeśli zostanie ona wcześnie wykryta, a stan zdrowia pacjenta pozwala na wykorzystanie najnowocześniejszych metod leczenia. W rezultacie, ostrą białaczkę szpikową można wyleczyć u ponad połowy chorych, a ostrą białaczkę limfoblastyczną – u 90 proc. dzieci. Za całkowite wyleczenie uważa się remisję choroby trwającą 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *