Leczenie komórkami macierzystymi ma zbawienny wpływ na zdrowie. Jak wygląda ten proces? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem.

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się pobieranie krwi pępowinowej przy porodzie. Wiele szpitali w Polsce ma już odpowiednio przygotowany do tego personel, a na zajęciach w szkołach rodzenia ten temat jest bardzo szczegółowo omawiany z przyszłymi rodzicami.

Jak wygląda cały proces?

Przy porodzie (dokładnie po urodzeniu dziecka) pobierany jest materiał biologiczny, który był przechowywany jest Polskim Banku Komórek Macierzystych. Obecnie notuje się ponad 1700 pacjentów leczonych komórkami macierzystymi. Taki bank posiada własne specjalistyczne, laboratoria, w których które wykonuje się tylko i wyłącznie badania i preparatykę krwi pępowinowej oraz komórek ze sznura pępowiny.

Pakiet wykupiony przez rodziców

W zależności od pakietu wykupionego przez przyszłych rodziców przed porodem, Polski Bank Komórek Macierzystych przechowuje krew pępowinową zamrożoną. Komórki macierzyste pozyskuje się z 3 źródeł: z krwi pępowinowej, z krwi łożyskowej czy galarety Whartona tzw. sznura pępowiny.

Leczenie komórkami macierzystymi

Po komórki macierzyste z krwi pępowinowej rodzice mogą sięgnąć w każdej chwili. Taką krew można przechowywać do 18 roku życia dziecka (a nawet i dłużej). W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba – krew ta wykorzystywana jest w leczeniu wielu chorób. Należą do nich między innymi: choroby onkologiczne, hematologiczne, w terapii autyzmu i dziecięcego porażenia mózgowego. Krew pępowinową wykorzystuje się w terapii 80 ciężkich chorób. Lista wskazań do jej wykorzystania sukcesywnie rośnie. Wykorzystywane są dla Dziecka, od którego materiał został pozyskany oraz dla rodzeństwa Dziecka. Z kolei, komórki macierzyste sznura pępowiny czyli tzw. komórki galarety Whartona mają bardzo szerokie zastosowanie w medycynie regeneracyjnej: wykorzystuje się je między innymi w ortopedii (w przypadku urazów kolan, stawów, zerwane więzadła, urazy kręgosłupa), chirurgii dłoni (https://handproject.pl/leczenie-komorkami-macierzystymi/ ) neurologii (stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane) czy też okulistyce (odklejenie siatkówki, uszkodzenie nerwu wzrokowego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *