Używanie profesjonalnych produktów laboratoryjnych jest niezwykle istotnym elementem podczas wykonywania badań w laboratoriach medycznych, pobierania próbek oraz wymazów, a także w trakcie transportu probówek do laboratorium medycznego w celu przeprowadzenia badań. Źle dobrane probówki, butelki czy końcówki mogą spowodować, że materiał, który weźmiemy do badań, wykaże przekłamany wynik i konieczne będzie ponowne pobranie materiału i powtórzenie badania.

  • Plastiki laboratoryjne niezbędne do hodowli komórkowych
  • Testy antygenowe i wiązówki
  • Genoplast – Produkty laboratoryjne

Plastiki laboratoryjne niezbędne do hodowli komórkowych

Wykorzystując odpowiednie plastiki laboratoryjne, gwarantuje lepsze przyleganie komórek, przez co sterylne próbki z pobranym materiałem pozwalają na miarodajny odczyt wyniku i przekazaniu go pacjentowi zgodnie z obowiązującym czasem oczekiwania.

Plastiki laboratoryjne, dostępne w ofercie Genoplast – Produkty laboratoryjne, pozwalają na pełne zaopatrzenie placówkę medycznych, laboratoriów, czy punktów wykonujących wymazy i testy. Oferowane w sprzedaży pipetki, testy antygenowe, testy kasetkowe, sprzęty laboratoryjne, materiały ochrony osobistej, końcówki z filtrem umożliwią dopasowanie odpowiedniego asortymentu, zgodnego z wytycznymi i charakterem placówki medycznej, wykonującej usługi laboratoryjne.

Testy antygenowe i wymazówki

Wiele placówek i wybranych punktów, specjalizuje się w wykonywaniu testów antygenowych oraz testów PCR, mających na celu wykluczenie obecności wirusa SARS-CoV-2, Jest to niezbędna procedura wymagana przy opuszczaniu granic kraju oraz powrocie, podczas przyjęcia na planowane wizyty w szpitalach oraz cyklicznie wykonanie testów może zostać zlecone przez pracodawcę, celem weryfikacji zdrowia pracowników i ewentualnego odesłania zarażonych osób na kwarantannę.

W celu dokonania badania na obecność wirusa w organizmie często wybierany jest rodzaj testu PCR. Polega on na pobraniu wymazu z noso gardzieli u pacjenta i przetransportowania go do laboratorium medycznego, gdzie w ciągu 24 godzin możliwe będzie wykonanie wyniku potwierdzającego obecność zakażenia. Dokładniejszy test PCR wymaga pobrania materiału do odpowiednie probówki, która wykonana jest z poliprypenu, któremu nadana została dodatkowa przezroczystość. Wysoce odporny na działania chemiczne oraz biologicznie obojętny, niezwykle cienka warstwa probówki powoduje precyzyjny transfer ciepła, w wyniku czego można bezpiecznie transportować próbki bez ryzyka utraty właściwości pobranego wymazu.

Nieco mniej dokładne, choć uznawane w świecie medycyny są testy antygenowe, które w 20 minut umożliwiają wykonanie testu i stwierdzenie wyniku na obecność wirusa u osoby badanej. Czułość takiego szybkiego testy wynosi 90,7% i polega na pobraniu wymazu do probówki z gardła lub nosa. Ze względu na wysoką czułość testu, przed badaniem nie należy jeść przez okres 3 godzin, nie stosować środków do płukania jamy ustnej, które mogłyby zaburzyć wiarygodność pobranego materiału, przed rozpoczęciem badania nie zaleca się również wydmuchiwania nosa lub przepłukiwania gardła nawet wodą.

Genoplast – Produkty laboratoryjne

Firma Genoplast oferuje szerokie usługi związane z zaopatrzeniem placówek wykonujących usługi medyczne. W celu dokonania zakupów należy zalogować się do panelu klienta. Czas dostawy w zależności od rodzaju zamówionego towaru może wynosić do 5 dni roboczych w przypadku tworzyw sztucznych, do 7 dni roboczych w przypadku zamówienia odczynników i do 14 dni roboczych przy zamówieniach odczynników firm partnerskich.

Dodaj komentarz