Leki przeciwbólowe to często jedyna pomoc, na jaką mogą liczyć pacjenci odczuwający różnego rodzaju bóle. Część z tych leków dostępna jest w aptekach bez recepty, część może wypisać wyłącznie lekarz. Leki przeciwbólowe nowej generacji działają wyłącznie na obszar bólu, skutecznie go redukując.

Poltram combo, lek przeciwbólowy

Poltram combo to lek przeciwbólowy stosowany do objawowego leczenia bólu. Skierowany jest do tych pacjentów, którzy wymagają leczenia bólu o umiarkowanym lub dużym nasileniu. Lekarz przepisze go pacjentowi, który będzie wymagał już leku na bazie dwóch specyfików: tramadolu i paracetamolu.

Tramadol, jako składnik Poltram combo ma działanie przeciwbólowe, ośrodkowe. Inaczej niż wiele innych leków, tramadol:

 • nie wywiera negatywnego wpływu na układ oddechowy
 • nie zaburza działania układu pokarmowego
 • nie zaburza działania układu krążenia, przynajmniej znacząco
 • jest łatwo wchłaniany przez układ pokarmowy
 • jest wydalany całkowicie z organizmu

Paracetamol to także lek przeciwbólowy, działa ośrodkowo oraz obwodowo na organizm, a przede wszystkim:

 • zostaje wchłonięty przez organizm szybko i prawie całkowicie
 • jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie
 • wydalany jest z głównie moczem w postaci glukuronianów i siarczanów
 • tylko do 9% paracetamolu jest wydalane z moczem w formie niezmienionej

Przeciwwskazania do zażycia Poltram combo

Jak każdy lek, tak i w przypadku Poltram combo istnieją przeciwwskazania do jego stosowania. Zawsze w trakcie wizyty lekarskiej warto przekazać lekarzowi informacje o swoim stanie zdrowia, które mogą nie widnieć w karcie pacjenta. Nie powinno zażywać się Poltram combo, jeżeli:

 • organizm jest nadwrażliwy na składniki leku: tramadol lub paracetamol oraz substancje pomocnicze
 • pacjent aktualnie zatruty jest alkoholem, lekami nasennymi, innymi ośrodkowymi lekami przeciwbólowymi, opioidami czy lekami psychotropowymi
 • cierpi na ciężką niewydolność wątroby
 • cierpi na padaczkę oporną na leczenie
 • pacjent zażył w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
 • pacjent w przeszłości doznał reakcji alergicznej w postaci wysypki, obrzęku twarzy, sapania czy trudności z oddychaniem
 • pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Wymóg szczególnej ostrożności

Tego rodzaju opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają zarówno sprawność psychiczną jak i fizyczną niezbędną do realizacji zadań niebezpiecznych, czyli obsługi różnego rodzaju maszyn czy prowadzenia pojazdów. Dlatego podczas zażywania Poltram combo nie powinno się prowadzić samochodu i obsługiwać maszyn.

Dodaj komentarz