Profilaktyka i diagnostyka słuchu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań słuchu. Jakich badań możemy się spodziewać wyjaśniamy wraz z Geers.pl w artykule.

Badania słuchu

Zarówno profilaktyka jak i diagnostyka wad słuchu wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań słuchu. Jakich badań możemy się spodziewać, czemu służą i na czym polegają – poniżej przedstawiamy 4 najpopularniejsze badania słuchu.

Tympanometria

Tympanometria to nieinwazyjne badanie ucha środkowego, polegające na zbadaniu reakcji błony bębenkowej ucha (odbijania fal dźwiękowych) przy zmianach ciśnienia. Badanie to wykonuje się w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zaburzeń słuchu, takich jak niedowład nerwu twarzowego czy częściowy niedosłuch. Badanie to polega na wprowadzeniu sondy oraz zatyczki uszczelniającej do kanału słuchowego ucha. W trakcie jego trwania nie powinno się mówić ani przełykać śliny, ponieważ może to spowodować, że wyniki badań nie będą miarodajne. Badanie jest całkowicie bezbolesne, a jego wyniki otrzymujemy w formie opisowej. Celem tympanometrii jest ocena stanu ucha środkowego.

Audiometria tonalna

Audiometria tonalna to jedno z podstawowych badań słuchu, które polega na przekazaniu tonów o różnych częstotliwościach i natężeniach, w celu zmierzenia progu słyszalności pacjenta. Badanie nie wymaga dodatkowych przygotowań, pacjent umieszczany jest w dźwiękoszczelnym pomieszczeniu i wyposażony w zestaw słuchawkowy oraz pilot z jednym przyciskiem. Jego zadaniem jest naciśniecie przycisku w momencie, w którym usłyszy dźwięk (buczenie, piszczenie itp.). Dzięki temu badaniu możliwe jest określenie poziomu ubytku słuchu, a także ustalenia w której części ucha wewnętrznego pojawiła się ewentualna wada słuchu.

Audiometria mowy

Audiometria mowy to badanie zbliżone do audiometrii tonalnej, stanowiące uzupełnienie tego badania. Polega ono na wypowiadaniu przez lekarza lub protetyka słuchu słów o różnym natężeniu dźwięku, w celu sprawdzenia rozumienia mowy przez badanego, a c za tym idzie – zdolności komunikacji w codziennym życiu.

Próg dyskomfortu

Progiem dyskomfortu nazywa się badanie, którego celem jest ustalenie głośności dźwięku, która powoduje u badanego pacjenta uczucie dyskomfortu. Badanie to przeprowadza się u osób, kierowanych do założenia aparatu słuchowego, aby chronić ich słuch przed zbyt dźwiękami o zbyt dużym natężeniu. Przebieg badania podobny jest do audiometrii tonalnej (zostaniesz wyposażony w zestaw słuchawkowy oraz pilot odpowiedzi), z tą różnicą, że zadanie badanego polega na naciśnięciu przycisku pilota w momencie, w którym odtwarzany dźwięk staje się nieprzyjemny.

Dodaj komentarz