Postęp w dziedzinie onkologii skutkuje opracowywaniem nowych metod terapii nowotworowej. Obecnie największe nadzieje medycyna wiąże z metodą celowaną molekularnie, która, w przeciwieństwie do chemioterapii, działa tylko na komórki nowotworowe.

Współczesna wiedza pozwala na stwierdzenie, że za rozpoczęcie procesów nowotworowych odpowiadają mutacje w strukturze łańcuchów kwasów deoksyrybonukleinowych, czyli DNA. Zmiany mogą dotyczyć utraty fragmentu DNA, pojawienia się dodatkowych sekwencji lub zmiany składu nukleotydów. Powoduje to niekontrolowany wzrost liczby komórek w organizmie i ich przemieszczanie się wraz z krwiobiegiem do innych narządów. W ten sposób tworzą się guzy nowotworowe.

Profilowanie genomowe nowotworów

Profilowanie genomowe umożliwia odnalezienie zmian, które zaszły w strukturze białek i wskazanie uszkodzonych sekwencji DNA. W tym celu wykonuje się test FoundationOne. Badanie polega na molekularnej analizie próbki pobranej tkanki nowotworowej na bloczku parafinowym. Otrzymany raport to indywidualna, dokładna analiza komórek rakowych, wskazanie biomarkerów oraz proponowana terapia celowana.

Test na profilowanie genomowe może zostać zamówiony wyłącznie przez lekarza onkologa za pośrednictwem strony internetowej. Pacjent dostarcza próbkę tkanki nowotworowej i po około 14 dniach lekarz prowadzący otrzymuje wynik i raport badania, który następnie szczegółowo omawia z pacjentem.

Terapia celowana

Do niedawna nowotwory były leczone według standardu opartego na anatomicznym miejscu ich pochodzenia. Ciągły postęp w medycynie onkologicznej przyczynił się do nowego spojrzenia na choroby nowotworowe. Obecnie w dobraniu metody leczenia i stosowanych leków uwzględnia się analizę DNA komórek zmienionej tkanki.

Każdy żywy organizm posiada jedyną i niepowtarzalną strukturę genetyczną. Terapia celowana molekularnie to indywidualne podejście do danego przypadku choroby nowotworowej i uwzględnienie różnic między pacjentami, nawet jeśli chorują na ten sam typ raka, ponieważ jeden lek może powodować skrajnie różne odpowiedzi organizmu i komórek rakowych.

Podstawą do wdrożenia terapii celowanej jest wykonanie testu genetycznego i otrzymanie profilu nowotworu u danego pacjenta. Wyniki porównuje się z bazą danych na zasadzie odnajdywania podobieństw wśród innych analogicznych przypadków medycznych i dokładnie analizuje reakcje na poszczególne leki. Następnym krokiem jest wybranie metody leczenia przez lekarza specjalistę.

Terapia celowana daje możliwość monitorowania postępów leczenia i dalszego rozwoju nowotworu. Jest ona o wiele lepszym rozwiązaniem od chemioterapii, ponieważ działa jedynie na komórki rakowe, nie wpływając wyniszczająco na zdrowe tkanki, dzięki czemu liczba powikłań jest zdecydowanie mniejsza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *