Narodzinom dziecka nieodłącznie towarzyszą liczne wizyty kontrolne u lekarzy. Zadbanie o zdrowie niemowlaka jest obowiązkiem każdego rodzica. Jedno z najważniejszych badań przeprowadzanych w początkowym etapie życia to USG stawów biodrowych dziecka.

Odpowiednia wczesna diagnostyka nieprawidłowości w ich budowie chroni przed problemami z rozwojem motorycznym i nauką chodzenia. Umożliwia też wprowadzenie ćwiczeń, które mogą poprawić stan stawów dziecka.

Ultrasonografia stawów biodrowych

Biodra dziecka pierwszy raz poddawane są kontroli zaraz po porodzie. Zadaniem neonatologa jest ocena ich ogólnego stanu, określanego punktami przyznawanymi zgodnie ze skalą Apgar. Lekarz sprawdza również wszelkie funkcji kości i stawów. Badanie USG tego typu powinno być wykonane trzykrotnie. Przeprowadza się je po 6. tygodniu życia dziecka, ale nie później niż po upływie 12 tygodni od narodzin. Kolejne USG stawów biodrowych wykonywane jest po ukończeniu 3. miesiąca życia. Badanie wykonuje się również w okresie, gdy dziecko zaczyna chodzić samodzielnie. Dodatkowo ultrasonografia stawów biodrowych zalecana jest w przypadku, gdy rodziców zaniepokoi nieprawidłowy sposób poruszania się dziecka. Badanie to przeprowadza się w poradni preluksacyjnej. USG stawów biodrowych u niemowląt wykonać można prywatnie. W przypadku skorzystania z refundacji, niezbędne okazuje się odpowiednie skierowanie.

Badanie USG stawów biodrowych

USG stawów biodrowych u niemowląt to badanie przede wszystkim profilaktyczne. Wskazaniem do niego jest ogólna ocena poprawności rozwoju stawów narodzonego dziecka. W przypadku braku rozpoznania nieprawidłowości podczas pierwszego badania po porodzie, lekarz zaleca wykonywanie kolejnych zgodnie z zalecanym harmonogramem. Jeżeli jednak zdaniem neonatologa lub ortopedy biodra dziecka mogą nie rozwijać się w prawidłowy sposób, rodzice otrzymują różne wytyczne postępowania. Zalecenia te przeznaczone są do wykonywania w domu. Nie mają one jednak formy tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, których nie stosuje się u noworodków.

Wskazania do badania USG stawów biodrowych dziecka

Poza działaniem profilaktycznym, do wykonania USG bioder wyróżnić można różne szczególne wskazania. Jednym z nich jest objaw Barlowa. Rozpoznaje się go poprzez ułożenie dziecka na plecach oraz wykonanie odwodzenia uda przy równoczesnej rotacji na zewnątrz. Niepokojącym symptomem jest ruch główki kości udowej poza panewkę stawu biodrowego, a następnie jej powrót do panewki. Ultrasonografia wskazana jest również przy objawie Ortolaniego, czyli przeskakiwaniu bioderka. Symptom ten zaobserwować można po ułożeniu dziecka tyłem na plecach oraz naciśnięciu zgiętych ud przy odwodzeniu maksymalnym. Nieprawidłowością jest w takim przypadku przeskakiwanie głowy kości udowej. Pośród innych wskazań do badania USG stawów biodrowych dziecka wyróżnić można różnice w długości nóżek lub ich nienaturalne i niesymetryczne ułożenie. Niepokojącym objawem jest także opór występujący przy ruchu kończyny dolnej oraz występowanie niesymetrycznych fałdek między udami a pośladkami.

Dodaj komentarz